Contact us

 
Add: Xiamen International Conference & Exhibition Center, China
Post code: 361008
Tel: (86)592-5959618
Fax: (86)592-5959611
E-mail: info@vffair.com
Website: www.vffair.com
 
Account Name: Xiamen Jinhongxin Exhibition Co., Ltd.
Bank Name: China Construction Bank, Xiamen Branch, Qianpu Office
Account NO.: 35101514001050000589